آیا نصب دوربین مداربسته جرم است؟

ساناز کشوردوست | ۰۴ مرداد ۱۴۰۱
آیا نصب دوربین مداربسته جرم است؟

برای پاسخ به این سوال باید نصب دوربین در مکان های مختلف را بررسی کنیم.

نصب دوربین مداربسته در محیط عمومی:

در رابطه با نصب دوربین مداربسته در محیط های عمومی در حال حاضر هیچ منع قانونی وجود ندارد. منع قانونی برای این محیط ها در صورتی است که محل نصب دوربین در اطراف مکان های حساسی مانند پادگان ها، محیطهای نظامی و پایگاه های هوایی و غیره باشد.

نصب دوربین مداربسته در محیط مشاعات:

در رابطه با نصب دوربین در مشاعات مانند حیاط ساختمان، پارکینگ، راه پله و غیره نیاز به تایید کتبی از اعضای مجمع ساختمان خواهد بود. در صورت تایید مجمع بر نصب دوربین مداربسته این نظر بر نظر منفرد ساکنین ارجحیت خواهد داشت.

در صورت وجود مشکل در مسیر دریافت تایید مجمع، اعضای ساختمان می توانند از طریق دریافت مجوز کتبی اقدام به نصب دوربین در محیط های مشاعات کنند.

نصب دوربین مداربسته در محیط های خصوصی:

به صورت کلی نصب دوربین مداربسته در محیط های خصوصی دارای بیششترین حساسیت است. محیط های خصوصی شامل محیط هایی خواهد شد که بدون اذن به حریم شخصی افراد مربوط است مثل محیط داخلی منزل، اتاق خواب افراد، اتاق رختکن و غیره.

نصب دوربین مداربسته در این محیط ها تنها با داشتن مجوز امکان پذیر خواهد بود.

نصب دوربین مداربسته مخفی:

نصب دوربین مداربسته مخفی به هر نحو در محیط های مشاع یا خصوصی نیازمند مجوز است. در صورت شکایت به واسطه نصب دوربین مخفی حتی در منزل خود فرد، این موضوع می تواند به پرداخت جریمه سنگین یا تعقیب قضایی منجر شود.

چطور برای دریافت مجوز نصب دوربین مخفی یا دوربین در محیط های شخصی اقدام کنیم؟

برای دریافت مجوز جهت نصب دوربین مداربسته در محیط های غیر مجاز، پس از ارائه شکایت به واسطه تخریب، تهدید یا خطرات امنیتی و با مطرح کردن ضرورت نصب دوربین مداربسته به نیروی انتظامی یا مراجع قضایی می توانید در رابطه با دریافت مجوز نصب دوربین مداربسته در محل اقدام کنید.

  • دوربین مدار بسته
  • دوربین مخفی
  • پایگاه های هوایی
  • محیط خصوصی
  • نصب دوربین در مشاعات