مراقبت از حیوانات خانگی

ساناز کشوردوست | ۰۶ شهریور ۱۴۰۰
مراقبت از حیوانات خانگی

اشخاصی که حیوانات خانگی دارند وظیفه مراقبت از آنها را نیز برعهده داشته و می بایست اقدامات لازم را در جهت ممانعت از ورود صدمه و آسیب از ناحیه حیوان به سایرین انجام دهند. کوتاهی از انجام این وظیفه باعث ایجاد مسئولیت برای آنها خواهد بود زیرا همانطور که افراد در صورت ایجاد صدمات بدنی نسبت به یکدیگر باید دیه بپردازد در صورتی نیز که حیوانات موجب ورود صدمات بدنی به افراد شوند صاحبان آنها باید دیه تعیین شده را بپردازند. در حقیقت افراد وظیفه نگهداری از حیوانات خود را برعهده دارند و به همین دلیل باید هر نوع خسارتی را که در اثر سهل انگاری آنها از سوی حیوانات ایجاد می شود بپردازند. به عنوان مثال چنانچه حیوان موجب ترس شخصی شده و وی افتاده و دچار شکستگی در یکی از اعضای بدنش شود، صاحب حیوان در این خصوص مسئولیت خواهد داشت. همین موضوع در مورد آسیب های دیگر از جمله گاز گرفتگی یا نیش زدن حیوانات نیز صادق است. این موضوع در قانون نیز پیش بینی شده است، بدین صورت که، متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است، باید آن را حفظ کند و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد کند، ضامن است. این در حالی است که اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست. همچنین نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب می‌شود و بر اساس همان تقصیر مجازات خواهد شد.البته باید توجه داشت مالک در صورتی باید خسارات وارده شده از سوی حیوان خود را جبران کند که رابطه علیت بین اهمال افراد در نگهداری و نیز خسارات ایجاد شده وجود داشته باشد. به عنوان مثال فردی سگ خود را بدون قلاده به خیابان می آورد و حیوان مورد نظر به شخصی دیگر آسیب وارد می کند؛ در چنین شرایطی به دلیل اهمال، صاحب حیوان وی مسئولت خواهد داشت. از سوی دیگر از آنجایی که جبران ضرر و زیان ایجاد شده به وسیله حیوان، بر عهده مالک و متصرف است بنابراین در زمان ایجاد ضرر، این مالک یا متصرف است که باید نبود سلطه و عدم تسلط را حسب مورد اثبات کند.

  • حیوانات
  • مراقبت
  • سگ
  • گربه
  • آسیب از ناحیه حیوان
  • مراقبت از حیوانات