دعوی الزام به فک پلاک خودرو

ساناز کشوردوست | ۰۵ شهریور ۱۴۰۰
دعوی الزام به فک پلاک خودرو

دعوی الزام به فک پلاک خودرو

نقل و انتقالات خودرو چندان پیچیده نیست ولی همین معامله ساده می تواند منشا اختلافات بسیاری باشد از جمله دعاوی رایج در این خصوص دعوی الزام به فک پلاک خودرو است.

این موضوع زمانی پیش می آید که مالک اتومبیل را به خریدار فروخته، حال مالک جدید باید پس از انعقاد قرارداد به همراه مالک سابق یا با وکالت اخذ شده از وی به مراجع تعویض پلاک مراجعه و به فک پلاک قبلی اقدام کند تا بتواند پلاک جدید یا سابق خود را بر خودرو خریداری شده الصاق کند. پس از فک پلاک طرفین به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و سند رسمی تنظیم می کنند.

با وجود وکالت نامه در صورت حدود و اختیارات مالک می تواند برای انجام امور اداری از جمله تنظیم سند رسمی اقدام کند و نیازی به حضور مالک قبلی نیست اما لازم به ذکر است باید دقت نمود در مواردی وکالت فک پلاک دارای مهلت و مدت مشخصی است که عدم حضور برای فک پلاک و نیز تنطیم سند رسمی موجب ابطال وکالت نامه می شود که این موضوع می تواند منشا بروز مشکلاتی برای مالک خودرو باشد.

از آنجایی که مسئولیت کلیه تخلفات و جرائم ارتکابی توسط خودرو بر عهده مالک پلاکی است که بر خودرو ملصق بوده بنابراین بهتر است پس از فروش خودرو بلافاصله فک پلاک انجام شود هرچند مدارک و مستندات حاکی از نقل و انتقال خودرو در ید مالک سابق وجود دارد اما به هر روی این موضوع امکان بروز مشکلاتی را به همراه دارد.

چنانچه خریدار از فک پلاک قبلی خودرو خودداری کند و همچنان با همان پلاک سابق تردد نماید، مالک چه اقدامی می تواند انجام دهد؟

مالک باید ابتدا برای خریدار اظهارنامه ای ارسال و فک پلاک خودرو رو از وی مطالبه کند. در صورتی که خریدار در مهلت مقرر اقدام به فک پلاک خودرو ننماید مالک پلاک(فروشنده) باید دادخواست فک پلاک خودرو را مطرح نماید. لازم به ذکر است تنها شخصی که می تواند دادخواست الزام به فک پلاک خودرو را مطرح کند، مالک پلاک خودرو است و چنانچه اتوبیل طی مبایعه نامه های متوالی معامله شود تنها فردی که پلاک وی ثبت شده است و یا وکیل وی، حق طرح دعوی فک پلاک را خواهد داشت. اما برای تعویض پلاک هر شخصی که وکالت در تعویض پلاک داشته باشد می تواند این کار را انجام دهد.

البته موارد بالعکس نیز وجود دارد که خریدار حاضر به انجام فک پلاک است اما فروشنده به هر دلیلی حاضر به فک پلاک نیست.در صورت طرح دعوی در دادگاه قاضی پس از بررسی مدارک و مستندات چنانچه فک پلاک را محرز بداند حکم به فک پلاک خودرو خواهد داد و در صورت خودداری خوانده از فک پلاک دستور توقیف خودرو و انتقال آن به پارکینگ را خواهد داد سپس دستور فک پلاک صادر خواهد شد. لازم به ذکر است دعوی الزام به فک پلاک خودرو مقید به زمان خاصی نیست و صاحب پلاک هر زمان می تواند این دعوی را مطرح کند.

  • حقوقی
  • تعویض پلاک
  • فک پلاک
  • نقل و انتقال خودرو
  • مالک خودرو
  • تنطیم سند
  • معامله خودرو