امکان و نحوه تغییر تاریخ تولد

ساناز کشوردوست | ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
امکان و نحوه تغییر تاریخ تولد

امکان و نحوه تغییر تاریخ تولد

تاریخ تولد هر فردی در شناسنامه او ذکر شده است و این تاریخ تولد بیانگر آغاز زندگی یک فرد و شخصیت حقیقی او است. تاریخ تولد هر فرد از زمان تولد او آغاز می‌شود و در شناسنامه فرد ذکر می‌شود، اما گاهی اوقات ممکن است فردی بخواهد تاریخ تولد خود را تغییر دهد. البته تاریخ تولد تنها در مواردی که به صورت اشتباه به ثبت رسیده باشد قابلیت تغییر دارد در غیر این صورت نمی‌توان تاریخ تولد جدیدی را در شناسنامه خود ثبت کرد.

طبق قانون تغییر سن تنها یک بار در طول عمر فرد انجام می‌شود و پس از آن تنها در صورت اختلاف بسیار زیاد می‌توان تاریخ تولد را تغییر داد.

اگر اختلاف میان سن واقعی و سن درج شده در شناسنامه بیش از ۵ سال باشد می‌توان درخواست تغییر تاریخ تولد را ارائه کرد.

 تغییر تاریخ تولد با تائید ثبت احوال:

پس از ارائه درخواست، اختلاف سن باید حتما به تایید کمیسیون مقرر برسد و سپس پزشک متخصص کمیسیون بر اساس علم پزشکی تشخیص دهد که ۵ سال اختلاف درست است و در این هنگام می‌توان از مرجع صالح برای تغییر سن کمک گرفت.

فرد متقاضی که می‌خواهد تاریخ تولد خود را اصلاح کند باید به دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه کند. پس از این مراجعه جلسه رسیدگی توسط کمیسیون برگزار می‌شود و خواهان می‌تواند درخواست خود را به کمیسیون ارائه دهد.

پس از ارائه درخواست، کمیسیون از پزشکی قانونی درخواست می‌کند تا بررسی‌های خود را انجام دهد و اگر پزشکی قانونی تشخیص داد که سن فرد با تاریخ تولد او مغایرت دارد تاریخ تولد فرد در شناسنامه را تغییر می‌دهد.

• لازم به ذکر است در خصوص درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از ۵ سال، به موجب رای وحدت رویه ۵۹۹ - ۱۳۷۴/۴/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است.

  • شناسنامه
  • اداره ثبت احوال
  • تاریخ تولد
  • شخصیت حقیقی
  • تغییر تاریخ تولد
  • پزشکی قانونی
  • کمیسیون پزشکی