مجوز سقط جنین قانونی

ساناز کشوردوست | ۰۴ اسفند ۱۳۹۹
مجوز سقط جنین قانونی

مجوز سقط جنین قانونی

۱-            مجوز سقط جنین قانونی فقط در سازمان پزشکی قانونی صادر می‌شود و این امر تابع شرایطی است.

۲-            شروط اصلی صدور مجوز سن بارداری کمتر از ۴ ماه از زمان لقاح قبل از ۱۹ هفته از آخرین –LMP – وجود ناهنجار شدید جنین ثابت شده که موجب حرج مادر گردد یا بیماری همراه با خطر جانی مادر است.

۳-            اثبات ناهنجاری جنین با سونوگرافی معتبر و یا آزمایش ژنتیک و آزمایش متابولیک است.

۴-            اثبات بیماری خطرناک مادر یا مدارک پزشکی بیماری مادر و نظر متخصص مربوطه است.

۵-            پس از پایان 19 هفته بارداری صدور مجوز سقط جنین درمانی مقدور نیست.

۶-            مثل مواردی که مادر دارو مصرف کرده یا اشعه دریافت کرده، جنین مرده، موارد اورژانسی پزشکی، جنین سالم حاصل از تجاوز، ابتلاء مادر به بیماری‌های عفونی بدون درگیری قطعی جنین مجوز سقط جنین صادر نمی‌شود.

.

  • سقط جنین
  • ناهنجاری
  • جنین مرده
  • آزمایش ژنتیک
  • بیماری عفونی
  • حرج مادر