آیا می‌توان با استناد به فیلم ضبط شده‌، از شخصی شکایت کرد؟

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۷ فروردین ۱۴۰۰
آیا می‌توان با استناد به فیلم ضبط شده‌، از شخصی شکایت کرد؟

در ابتدا در خصوص دلایل اثبات جرم لازم به ذکر است،

مطابق قانون مجازات اسلامی ادله اثبات جرم عبارت است از:

اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی.

.

بنابراین فیلم ضبط شده یا صدای ضبط شده و سایر مواردی از این دست نمی‌تواند به‌ عنوان تنها دلیل شاکی، کافی باشد.

هرچند که می‌توان چنین مواردی را به‌عنوان اماره‌ای در کنار سایر اماره‌ها و یا دلایل قرار داد که قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده بتواند بر اساس آن به علم کافی در مورد قضیه دست یابد و رای صادر کند.

در حالت کلی چنین موضوعی در پرونده‌های کیفری اماره‌ای قوی برای علم قاضی و در پرونده‌های حقوقی اماره‌ای قوی در کارشناسی است.

  • قاضی
  • فیلم ظبط شده
  • اماره
  • استناد به فیلم
  • قسامه
  • فیلم