نکاتی در خصوص جرایم و تخلفات پزشکی

ساناز کشوردوست | ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
نکاتی در خصوص جرایم و تخلفات پزشکی

در خصوص جرایم و تخلفات پزشکی عمده ترین موضوع این است که جرایم و تخلفات پزشکی به چه رفتاری اطلاق می شود و به تبع آن نحوه پیگیری و شکایت به چه صورت خواهد بود. در واقع هر گاه اعمال و رفتار پزشکی خارج از ضوابط فنی و موازین علمی و پزشکی باشد و در نتیجه آن ضرر و زیانی متوجه بیمار گردد، بیمار شکایت خود از پزشک را از طرق مختلفی می تواند پیگیری نماید، اما آنچه اهمیت دارد این است که عمده جرایم و تخلفات پزشکی منوط به احراز قصور پزشکی توسط پزشک معالج است که این قصور در قانون مجازات در زمره جرایم غیر عمد قرار میگیرد. به طور کلی اگر رفتار پزشک متضمن عنوان مجرمانه باشد پیگیری موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری خواهد بود اما اگر رفتار پزشک واجد عنوان مجرمانه نباشد و صرفا یک تخلف باشد، پیگیری موضوع از طریق سازمان نظام پزشکی شهرستان وقوع تخلف انجام میگیرد که به صورت تخلف صنفی و انتظامی با آن برخورد خواهد شد. بنابراین چنانچه پزشک دچار بی احتیاطی و بی مبالاتی گردد که در قانون مجازات از آن به عنوان قصور پزشکی یاد شده، و در نتیجه آن آسیبی به بیمار برسد، عمل پزشک تحت عنوان جرایم پزشکی قابل پیگیری است که می توان گفت دراکثر موارد عمل مجرمانه پزشک متعاقب یک تخلف انتظامی می باشد. از مهمترین تخلفات انتظامی پزشکان می توان به عدم پذیرش بیماران اورژانسی توسط مراکز درمانی، تحمیل مخارج غیر ضروری بر بیمار، عدم رعایت تعرفه بخش خدمات خصوصی یا دولتی، عفونی بودن اتاق عمل و تزریق دوز نامناسب داروی بی هوشی اشاره کرد. لازم به ذکر است که اگر بیماری در مرحله درمان یا اقدامات پزشکی دچار مشکلی گردد اعم از این که اقدامات پزشکی از نوع جراحی باشد مانند جراحی زیبایی یا جراحی بینی و یا غیر جراحی باشد مانند لیز و موارد مشابه، بیمار هم می تواند به سازمان نظام پزشکی و هم به محاکم دادگستری توامان مراجعه کند و رسیدگی در یکی از مراجع فوق مانع رسیدگی در مرجع دیگر نخواهد بود.

  • جرایم و تخلفات پزشکی
  • ضوابط فنی و موازین علمی و پزشکی
  • قانون مجازات
  • تخلفات صنفی