پیش فروش یا پیش خرید آپارتمان

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۲۷ مهر ۱۳۹۹
پیش فروش یا پیش خرید آپارتمان

پیش فروش یا پیش خرید آپارتمان از جمله معاملاتی است که افراد هنگام انجام آن دچار نگرانی و گاها متحمل ضرر و زیان می شوند. با توجه به این که قانون پیش فروش آپارتمان تصویب شده است، افراد می بایست در تنظیم این نوع معاملات به آن توجه نمایند.هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن مالک رسمی زمین (پیش فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر کاربری از ابتدا یا در حین احداث یا تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش خریدار) درآید از نظر مقررات قانون فوق " قرارداد پیش فروش آپارتمان" محسوب می شود.نکته مهم این که:قرارداد پیش فروش ساختمان از طریق تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و با درج سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت می گیرد که علاوه بر ذکر مشخصات فردی و ملک، ذکر نکات ذیل در آن ضروری است:اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت بنا، تعداد اتاق ها، شماره طبقه، واحد، پارکینگ  و انباری در صورتی که وجود داشته باشد.مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می شود مانند :موقعیت کاربری مساحت محل زمین و زیر بنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان و سایر مواردی که در پروانه ساختمانی قید یا عرف در قیمت موثر است.در صورت خرید به صورت اقساط بها (عوض) در قراردادهای معوض و تعدا اقساط و نحوه پرداختشماره قبوض اقساطی برای بها ،تحویل و انتقال قطعیزمان تحویل واحد ساختمانی پیش فروش شده و تنظیم سند رسمی انتقال قطعیتعیین تکلیف راجع به خسارات و تضمین ها، قرارداد بیمه ای تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معامله

  • حقوقی
  • ثبتی
  • دفاتر اسناد رسمی
  • موقعیت کاربری
  • سند مالکیت
  • پیش فروش یا پیش خرید آپارتمان