کودک همسری چیست؟

ساناز کشوردوست | ۳۰ دی ۱۳۹۹
کودک همسری چیست؟

کودک همسری چیست؟

در تعریفی عامیانه و ساده به معنی ازدواج دختری 9 ساله با مردی حدوداً 50 ساله است. گرچه ازدواج پسر 15 ساله با زن میانسال نیز کودک همسری محسوب می شود اما شایع ترین موارد، ازدواج دختران کم سن با مردانی است که به صورت غیر متعارف از آنها بزرگتر هستند.

در کنوانسیون جهانی حقوق کودک، هر فردی که دارای سنی کمتر از 18 سال باشد، کودک محسوب می شود که لازم به ذکر است ایران نیز در سال 1372 به این کنوانسیون ملحق شده است. در مورد ازدواج کودکان طبق قانون مدنی نیز نکاح دختران قبل از سن 13 سال تمام شمسی و پسران قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه صالح است.

اختلاف بسیار زیادی در مورد اجازه ازدواج کودکان میان فقها، حقوقدانان و جامعه شناسان وجود دارد که هر یک از صاحب نظران استدلال خاص خود را دارند؛ به عنوان مثال برخی سن بلوغ را سن مجاز برای ازدواج دانسته و به سنت های دینی استناد می کنند، از طرفی برخی سن بلوغ را سن تکلیف عبادی برشمرده و ازدواج کودکان خصوصاً دختران را در راستای زنده به گور کردن دختران در عصر جاهلیت می دانند. آنها معتقدند پایبندی به سنت ها و رسومات غلط، وضعیت نامساعد مالی خانواده ها و عدم دسترسی کودکان به آموزش و تحصیل رایگان، مبنای تن دادن به کودک همسری است. از همه اینها که بگذریم، بهتر است کمی به این موضوع بیاندیشیم که آیا تا به حال فردی در اطراف خود دیده ایم که در کودکی ازدواج کرده و اکنون زندگی صمیمانه و موفقی دارد تا بتواند الگویی برای کودک همسری در عصر کنونی باشد؟ تصویب قانونی که اختصاصاً به این موضوع پرداخته و شرایط گوناگون و خاص را به صورت قانونی روشن و شفاف کند، می تواند در این زمینه بسیار کمک کننده و راهگشا باشد.

  • خانواده
  • کودک همسری
  • دختر 9 ساله
  • ازدواج کودکان
  • ازدواج اجباری
  • سن بلوغ
  • سن ازدواج