تعریف کالای قاچاق

ساناز کشوردوست | ۱۵ بهمن ۱۳۹۹
تعریف کالای قاچاق

تعریف کالای قاچاق

صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی که بر اساس آن کلیه بانک ها از اول آبان 98 مکلف به رفع سوءاثر از چکهای برگشتی فاقد شکایت، 3 سال پس از صدور گواهی عدم پرداخت شدند. هیات دولت به پیشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخی جزئیات تعریف کالای قاچاق را تغییر داد و بر این اساس تعریف کالای موضوع قاچاق، کالای تولید داخل و وارداتی است که به صورت تجاری و بر خلاف ضوابط تعیین دولت خرید، فروش، حمل و نگه داری شود. پیرو بخشنامه شماره 468511/97 مورخ 28/12/97 این مدیریت کل و بر اساس بند (و) تبصره 3 ماده 5 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (مصوب آبان ماه نود و هفت)، بانک ها می بایست در صورت احراز عدم دعوی کیفری و حقوقی علیه چک توسط دارنده در خصوص چک هایی که 3 سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن ها سپری شده است، نسبت به رفع سو اثر چک های برگشتی با درج کد 6 اقدام نمایند. شایان ذکر است تا زمان راه اندازی سامانه استعلام طرح دعاوی کیفری و حقوقی علیه چک از سوی قوه قضاییه، بانک مربوطه می بایست نسبت به مکاتبه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه جهت اخذ استعلام و احراز عدم دعوی کیفری و حقوقی در خصوص چک های مشمول مرور زمان 3 سال اقدام نمایند.

  • کالای قاچاق
  • مبارزه با قاچاق
  • طرح دعاوی کیفری و حقوقی