وبلاگ مطالب حقوقی

Legal Content Blog

نگاهی به وثیقه گذاری بانکی برای خروج از کشور
ساناز کشوردوست | ۱۴۰۰/۶/۱

نگاهی به وثیقه گذاری بانکی برای خروج از کشور

آنچه باید در خصوص  ظهر نویسی چک بدانید
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۶/۱

آنچه باید در خصوص ظهر نویسی چک بدانید

ثبت شرکت با مسئولیت محدود(قسمت دوم)
ساناز کشوردوست | ۱۴۰۰/۶/۱

ثبت شرکت با مسئولیت محدود(قسمت دوم)

نکاتی در خصوص نظم عمومی ساختمان
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۵/۳۱

نکاتی در خصوص نظم عمومی ساختمان

برخی از شروط قابل ذکر در سند نکاحیه
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۵/۳۱

برخی از شروط قابل ذکر در سند نکاحیه

اسكرين شات و جنبه های قانونی آن
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۵/۳۱

اسكرين شات و جنبه های قانونی آن

آشنایی با اسناد ملکی
ساناز کشوردوست | ۱۴۰۰/۵/۳۱

آشنایی با اسناد ملکی

وکالت  اعطایی زوج به زوجه در طلاق توافقی
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۵/۳۱

وکالت اعطایی زوج به زوجه در طلاق توافقی

مهریه زن پس از فوت همسر
ساناز کشوردوست | ۱۴۰۰/۵/۳۱

مهریه زن پس از فوت همسر

اموال معاف از پرداخت مالیات
ساناز کشوردوست | ۱۴۰۰/۵/۳۱

اموال معاف از پرداخت مالیات

ملاقات در زندان
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۵/۳۱

ملاقات در زندان

طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۵/۳۱

طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور

اشتغال زوجه
ساناز کشوردوست | ۱۴۰۰/۵/۳۱

اشتغال زوجه

جبران خسارات ناشی از تصادفات رانندگی از طریق صندوق تأمین خسارات بدنی
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۵/۳۰

جبران خسارات ناشی از تصادفات رانندگی از طریق صندوق تأمین خسارات بدنی

نکاتی در خصوص اخذ گذرنامه
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۵/۳۰

نکاتی در خصوص اخذ گذرنامه

تعلیق اجرای مجازات چیست؟
ساناز کشوردوست | ۱۴۰۰/۵/۳۰

تعلیق اجرای مجازات چیست؟

موارد رد دادرس یا وکیل
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۵/۳۰

موارد رد دادرس یا وکیل

شکایت در حوادث ناشی از کار
ساناز کشوردوست | ۱۴۰۰/۵/۲۹

شکایت در حوادث ناشی از کار

رانندگی بدون گواهی نامه
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۵/۲۸

رانندگی بدون گواهی نامه

نکاتی در خصوص مستثیات دین
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۵/۲۸

نکاتی در خصوص مستثیات دین